نظرسنجی بیمه تکمیلی

نظرسنجی بیمه تکمیلی درمان پرسنل دانشگاه علوم پزشکی سمنان

با سلام و احترام 

پرسشنامه زیر جهت گردآوری داده های مربوط به رضایتمندی از بیمه تکمیلی تهیه شده است ، خواهشمنداست با دقت و بر اساس شرایط واقعی هر یک از گزینه های مناسب را انتخاب نمایید ، در پایان از همکاری شما نهایت سپاسگزاری را داریم .

مرحله 1 از 2